ADMINISTRARE BLOCURI TIMISOARA


Servicii profesionale de administrare a imobilelor (asociatii de proprietari / locatari, complexe rezidentiale, vile si apartamente), de management al proprietatii, management financiar – contabil.
Despre noi

Avand experienta necesara acumulata in administrarea imobilelor si va oferim servicii cu un mare grad de profesionalism , corectitudine si punctualitate. Suntem o companie flexibila , venim in ajutorul clientului nostru cu cele mai bune solutii, dar pentru noi conteaza si parerea clientului, suntem deschisi la idei noi!

Servicii
Detalii
Detalii
Detalii
 • Contract și condiții de administrare blocuri

  Deoarece vrem să venim în întâmpinarea dvs, vă stăm la dispoziție cu orice sfat vă putem fi de ajutor și vă garantăm flexibilitatea noastră în încheierea contractului de administrare, astfel încât condițiile acestuia să se muleze perfect dorințelor dvs!
  Pentru a se putea încheia un contract de administrare blocuri între societatea noastră și asociația dvs de proprietari, este necesar ca blocul dvs să fie situat in Timisoara sau zonele apropriate +50 km și ca adunarea generală a asociației dvs să aprobe hotărârea de încheiere a contractului.

 • Înfiinţare / Transformare Asociaţie de Proprietari

  Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, nonprofit, înființată în condițiile prevăzute de lege.
  Asociațiile de proprietari se constituie prin hotărârea a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din cadrul unui condominiu.
  Infintam asociatii noi fara costuri suplimentare dar asociatia se oblige sa respecte contractul de minim 1 an cu Sc Elgia srl !
  Vă stăm la dispoziție pentru înființarea sau transformarea unei asociații de proprietari, nu trebuie decît să ne contactați!

 • Obligaţiile unui administrator de bloc

  Administratorul de bloc, persoana fizică sau juridică ce îndeplinește această funcție, trebuie să prezinte garanții morale și garanții materiale stabilite în condițiile legii, să aibă capacitate profesională, să fie bun gospodar și să nu aibă cazier.

Blog
Persoanele fizice si juridice obligate sa curete zapada de pe trotuarul blocului

Vremea rece si ninsorile soseste curand si aduc cu ele amenzi foarte mari! Zapada de pe…

Sediul social in bloc si relatia firmei cu asociatia de proprietari

Foarte multe persoane care au firma proprie opteaza sa aiba sediul social in bloc – in…

Administratorul de asociatie si metoda chitantierului dublu

Iata cum administratorul de asociatie isi poate insusi diverse sume de bani prin metoda chitantierului dublu….

Mastile de protectie devin obligatorii in Timisoara

Mastile de protectie devin obligatorii in Timisoara incepand cu 25 aprilie 2020, in spatii inchise, dar…

Obligatiile fiscale ale asociatiilor de proprietari

Asociatiile de proprietari au obligatia sa se inregistreze fiscal si desi sunt non-profit, sa vedem care…

Stiri bune din Timisoara si cateva recomandari

Exista si stiri bune din Timisoara! Ce se mai intampla in acest oras! Haideti sa vedem…

Intrebari si raspunsuri
 • 1. Care sunt obligaţiile unui administrator de bloc?

  Potrivit Art. 36.din Legea 230/2007 – Administratorul, persoană fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii:
  a. prestarea serviciilor în mod profesional;
  b. gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;
  c. efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
  d. asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
  e. gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor;
  f. îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege.
  Art. 37. – Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.
  Art. 38. – Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari împotriva riscurilor aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă, înşelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-ştiinţă. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională.
  Administratorii trebuie să dea dovadă „de o mai mare corectitudine”, iar proprietarii să afle situaţia exactă a cheltuielilor asociaţiei, acesta este argumentul invocat pentru obligația avizată de Guvern.

 • 2. Ce este registrul de casă și cum trebuie completat?

  Registrul de casă servește ca document de înregistrare operativă a cheltuielilor și încasărilor realizate prin casieria unității. În cazul asociațiilor de proprietari, rolul registrului de casă este de a evidenția chitanțele eliberate proprietarilor în urma achitării cotelor de întreținere și de a urmării plățile efectuate către furnizorii de servicii. Se întocmește zilnic de către casierul unității, în două exemplare. Soldul de casă de la sfârșitul zilei se reportează pentru ziua următoare.
  În cazul asociațiilor care își țin contabilitatea în partidă dublă, exemplarul numărul #2, circulă pe la departamentului financiar-contabil pentru a se verifica acuratețea sumelor încasate și dispozițiile legale cu privire la operațiunile de casă. Registrele de casă se arhivează la casieria unității și în cadrul departamentului de contabilitate.

 • 3. Care sunt obligaţiile proprietarilor de apartamente?

  Proprietarii, membri ai asociaţiei de proprietari, au urmatoarele obligaţii:
  a. să respecte statutul asociaţiei de proprietari;
  b. să se supună hotărârilor adunării generale a asociaţiei de proprietari;
  c. să participe la adunările generale ale asociaţiei de proprietari;
  d. să respecte orice angajament făcut faţă de asociaţia de proprietari;
  e. să nu aducă prejudicii materiale asociaţiei de proprietari;
  f. să participe, atunci când este solicitat, la acţiuni deosebite, de maximă urgenţă, corespunzătoare scopurilor asociaţiei de proprietari;
  g. să se conformeze obligaţiilor proprietarilor din condominiu, prevăzute mai sus.

  Dacă proprietarul unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţa sau orice altă persoană care acţionează în numele său provoacă daune oricărei parţi din proprietatea comună sau altei proprietăţi individuale, trebuie să realizeze reparaţiile necesare ori să platească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

  În cazul spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, respectiv al apartamentelor, cu mai mult de un proprietar, relaţiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate în conformitate cu prevederile codului civil.

  Zidurile dintre apartamentele alăturate, care nu fac parte din structura de rezistentă a condominiului, pot fi reamplasate, prin acord între proprietarii apartamentelor sau spaţiilor respective şi cu înştiinţarea asociaţiei de proprietari, în condiţiile legii.

  Zidurile dintre apartamente şi proprietatea comună, care nu fac parte din structura de rezistenţă a condominiului, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.

  Daca unul dintre proprietari împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice forma, folosirea normală a condominiului, creând prejudicii celorlalţi proprietari, după caz, măsurile pentru folosirea normală a condominiului se vor hotărâ pe cale judecătorească, la solicitarea asociaţiei de proprietari.

  Fiecare proprietar, chiriaş sau ocupant al unui apartament ori spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă are obligaţia să se conformeze regulilor statutului asociaţiei de proprietari, precum şi regulilor, regulamentelor, hotărârilor şi rezoluţiilor adoptate legal de asociaţia de proprietari.

 • 4. Care sunt obligaţiile unui preşedinte de bloc?

  a. Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmăreşte ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari
  b. Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor angajate de aceasta şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia
  c. Reprezintă asociaţia de proprietari împotriva unor terţi, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar, membru al asociaţiei, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile statutare faţă de asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre proprietari, care contestă o decizie a asociaţiei;
  d. Avizează ordinea de priorităţi şi planul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii
  e. Are drept de semnătură asupra conturilor asociaţiei de proprietari
  f. Primeşte cererile şi reclamaţiile de la proprietari şi sesizările administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv
  g. Convoacă comitetul executiv ori de câte ori este nevoie
  h. Întocmeşte ordinea de zi a sedinţei comitetului executiv şi conduce lucrările acesteia
  i. Semnează deciziile de imputare, precum şi orice alte acte (cereri, acţiuni de chemare în judecată, sesizări, reclamaţii etc.) emise de comitetul executiv
  j. Semnează şi parafează contractele individuale de muncă şi conventiile civile
  k. Păstrează şi foloseşte ştampila asociaţiei de proprietari

 • 5. Cum se declară indexul de apă rece?

  Asociațiile de proprietari atunci când contractează un administrator, au de ales între a cere administratorului, prin contractul de prestări servicii, citirea indexilor de apă, de obicei, pentru contoarele situate pe casa scării, în blocurile nou construite, ce permit accesul la orice oră și-n orice zi a cititorului (administrator sau persoană delegată de acesta) sau, declararea pe proprie semnătură a indexului de apă, la casieria unității administrative în zilele de încasare.
  O practică administrativă bună, recomandă ca declararea să fie făcută de către consumator și verificată din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni de către administrator, din următoarele motive:
  1. reduce costurile administrative: declararea de către proprietar, reduce costurile unui serviciu în plus pe care administratorul îl poate taxa
  2. declararea constă în eliberarea unui index (document tipizat) în original și copie de către administrator (pentru cei ce lucrează în baza sistemelor informatice) prin care se poate observa consumul vechi și nou și care reprezintă dovada luării în evidența;
  3. declararea este semnată de către proprietar, căpătând valoare de document justificativ (prin care chiar administratorul poate fi tras la răspundere în caz de neluare în seamă a consumului);
  4. este o procedură clară, bazată pe documente justificative eliberate de administrație, prin care citirea se face de către proprietar, verificarea și regularizarea făcându-se de administrator, la un anumit interval, cu costuri reduse pentru asociație;
  Declararea, este recomandabil a se face la intervale de 30 de zile, în prima parte a lunii, între 1 și 15 ale lunii. Declararea la alte intervale (3 zile între declarări, sau 60 de zile între declarări) permite administratorului să decidă asupra metodei prin care vă va calcula consumul pe apartament: la paușal, pentru nedeclarare la timp sau prin regula de trei simplă. Alte metode de estimare a consumului de apă în caz de declarare decalată, nu sunt recomandate deoarece vin în defavoarea proprietarului sau a asociației, după caz.

 • 6. La ce folosește semnătura electronică într-o asociație de proprietari?

  Semnătura electronică este un procedeu fiscal aplicat tuturor persoanelor juridice care depun declarații la ANAF, în scopul de ușurare și autentificare a declarațiilor depuse de către persoanele juridice înființate pe teritoriul României. Asociațiile de proprietari, sunt prin natura lor, persoane juridice și sunt obligate să-și procure semnătura electronică pentru fiecare asociație în parte sau în cazul unui administrator ce deține funcția respectivă în mai multe asociații, prin procură notarială, dată de președintele respectivei asociații, administratorului care se ocupă de realizarea acestui serviciu.

  Recomandăm, tuturor asociațiilor de proprietari care nu au încă semnătura electronică, să apeleze la serviciile unei societăți de administrare (ne puteți contacta în acest sens) pentru a facilita depunerea declarațiilor către ANAF, în special pentru declarația unică 112, printre primele declarații care beneficiază de acest nou mod de depunere.

 • 7. Sunt obligați administratorii de bloc să aibă semnătura electronică pentru depunerea declaratiilor online?

  Administratorii de bloc, în funcția pe care o reprezintă, au obligația să dețină semnătura electronică, pentru a putea depune declarația 112 și 100 catre autoritatea ANAF locală. Semnătura electronică poate fi eliberată administratorului, de catre ANAF, printr-un proces de autentificare cu societatea CA (Certified Authority) care să elibereze respectiva semnătură în baza unei procuri notariale.
  În cazul în care sunteți în imposibilitatea depunerii declarației electronice prin semnătura electronică, societatea noastră vă stă la dispoziție pentru depunerea acestora sau pentru a vă ajuta în procesul de eliberare a semnăturii electronice pentru dumnevoastră.

  Formular cerere oferta

  Administrator imobile, avizat de Primarie, cu experienta, infiintam la cerere Asociatii de Proprietari. Administram conform legii, modern, la preturi convenabile Asociatii de proprietari si Locatari. Oferim servicii de cenzor pentru Asociatiile de proprietari si Locatari. Pentru informatii suplimentare pot fi contactat la tel 0756050535 sau e-mail contact@elgia.ro Iti oferim mereu incredere, sinceritate, comunicare si cooperare, toate bazate pe o relatie de respect.

   Doresc administrare:

   FinanciaraTehnicaCenzoratAuditCuratenie

   De ce să ne alegeţi pe noi?
   Pentru că ştim care sunt aşteptările clienţilor şi oferim cea mai bună calitate la cele mai competitive preţuri de pe piaţă.

   Contacteaza-ne

    Pentru a ne contacta, selecteaza metoda de comunicare

    Selecteaza intervalul orar preferat