Pe 25 mai 2018 a intrat in vigoare cel mai dur act normativ al Uniunii Europene. Acesta se numește Regulamentul Pentru Protectia Datelor Personale (GDPR) – Regulamentul 679/2016 al UE.
GDPR pentru asociatii de proprietari bloc este important pentru proprietari si locatari si trebuie aplicat! De aceea vom aborda subiectul.

Responsabil cu Protectia Datelor Personale (DPO) pentru asociatii de proprietari condominii

Administratorul de bloc poate avea functia de DPO. Sau poate exista o alta persoana desemnata care sa se ocupe de acest lucru.

Prelucrarea datelor trebuie sa respecte: legalitatea, echitatea si transparenta. Nu uitati de limitarea prelucrarii la ceea ce este necesar in raport de scopul pentru care sunt prelucrate, reducerea la minimum a datelor, exactitatea, integralitatea si confidentialitatea.

GDPR pentru asociatii de proprietari bloc la avizier

Asociatiile de locatari pot fi sanctionate daca afiseaza si numele proprietarilor pe lista de cheltuieli lunare fara sa ceara acordul tuturor proprietarilor. Nici nu se pune problema afisarii numerelor de telefon ale proprietarilor sau mesaje tip chat. Rezulta ca ar trebui sa existe o intalnire a celor care locuiesc acolo. Scopul: sa stabileasca conditiile pentru GDPR pentru asociatia de proprietari de bloc.

Implementare GDPR la avizier

Implementare GDPR la avizier

Cum folosim GDPR in alte proceduri privind o asociatie de bloc

Prin lege fiecare proprietar este obligat ca in termen de 15 zile sa prezinte la asociatia de locatari documentul care sa dovedeasca proprietatea. De exemplu: contractul de vanzare-cumparare, certificat de moştenitor sau orice alt document din care rezulta calitatea de proprietar.

Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua casa in termen de 15 zile de la mutare.

Pentru completarea cartii de imobil, proprietarul trebuie sa prezinte actul de identitate in original. Datele sunt notate in cartea imobilului. Iar asociatia de locatari este obligata sa implementeze masuri minime tehnice si organizatorice pentru a asigura confidentialitatea datelor personale ale tuturor locatarilor. De exemplu, modalitatea de afisare, de transmitere si divulgare a datelor catre terti trebuie sa fie insotita de instructiuni concrete.

Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, se face cu respectarea legislatiei pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Sisteme de supraveghere video in spatiile comune ale imobilului conform GDPR pentru asociatii de proprietari bloc

Camerele de supraveghere in blocuri vor putea fi amplasate numai prin decizia asociatiei de proprietari luata in adunarea generala. Supravegherea video trebuie sa fie la vedere si anumite locuri pentru a se evita includerea vietii private a locatarilor. Aceasta este decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care se aplica de acum inainte.

Institutia urmareste respectarea recomandarilor europene cu privire la datele cu caracter personal. „In contextul in care instalarea unui sistem de supraveghere video in condominiu este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al asociatiei de proprietari. (asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora). Hotararea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptata in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari”. Au aratat reprezentantii ANSPDC.

Camere video in scara blocului

Camere video in scara de bloc

Camerele video pe palier necesita acordul tuturor proprietarilor din bloc

Adunarea generala a asociatiei de proprietari decide si conditiile de functionare a sistemelor de supraveghere, dar si locul de amplasare al acestora. Pentru amplasarea lor in alte locatii decat intrarile in bloc, este de acum nevoie de acordul expres al tuturor proprietarilor. Spatiile in care se pot instala sisteme de supraveghere sunt intrarea in bloc, zona de acces la lift, casa liftului, accesul la casieria asociatiei si scara care duce la primul etaj.

ANSPDCP nu interzice amplasarea camerelor de supraveghere pe fiecare etaj. Insa nici nu o recomanda, pentru a nu afecta intimitatea locatarilor.

Camere video in spatii de parcare

In ceea ce priveste instalarea camerelor video in spatiile de parcare, ANSPDCP arata ca sistemele trebuie amplasate in asa fel incat sa evite sa surprinda activitatea din spatiile publice. Trotuarul si partea carosabila. Asociatia de proprietari nu are dreptul sa amplaseze sisteme de supraveghere video care sa filmeze pe domeniul public.
Inainte de instalarea unui sistem de supraveghere video, operatorul trebuie sa examineze intotdeauna in mod critic daca aceasta masura este in primul rand potrivita pentru atingerea obiectivului dorit. Si in al doilea rand, adecvata si necesara pentru scopurile sale.

Implementare GDPR pentru sisteme video la intrarea in scara de bloc

Autocolantul ce face referire la video trebuie sa fie plasat inainte de intrarea in scara blocului, intrarea reprezentand acordul persoanelor care vor sa intre.

Dincolo de faptul ca „Zona este supravegheata video”, formularea de pe autocolantul respectiv mai trebuie sa contina:

• supravegherea se face in baza interesului legitim de siguranta pentru proprietari si locatari. Chiar si pentru angajati ai asociatiei de catre Asociatia de proprietari de bloc … (adresa exacta)
• persoanele vizate au dreptul de a avea acces la inregistrarile video in care apar, precum si dreptul la modificarea sau stergerea inregistrarilor respective.
• Informarea cu pricina NU trebuie semnata.

Stocarea datelor

Stocarea se va face cu echipamentele instalate in biroul utilizat de conducerea asociatiei de proprietari sau intr-un spatiu complet utilat. Locul va fi special amenajat pentru stocarea materialelor video.

Camera video falsa nu este inclusa in GDPR pentru asociatii de proprietari bloc 

Folosirea unei camere de filmat fara ca aceasta sa functioneze din punct de vedere tehnic, masura folosita de obicei cu scopul de preventie (camera falsa). Aceasta ”camera” nu colecteaza date cu caracter personal, prin urmare nu trebuie sa fie conforma cu GDPR.

Acest articol ar trebui sa fie un punct bun de plecare pentru remedierea problemelor in cauza. Articolul este o recomandare catre studierea implementarii corecte deoarece amenzile sunt exagerat de mari.