Atributiile comitetuui executiv

Atributii administrator asociatie proprietari, cenzor si presedinte de bloc

 

Administrarea unei asociatii de proprietari/condominii nu este lesne de inteles. In articolul acesta vom expune pe rand atributii administrator de bloc, cenzor si presedinte de bloc. Speram sa va fie cu folos!

Atributii administrator asociatie de proprietari

Atributiile unui administrator asociatie de proprietari sunt stabilite in doua texte legislative: Legea nr. 230/2007 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si HG 1588/2007, norme de aplicare a Legii 230/2007.

Iata care sunt atributiile unui administrator asociatie proprietari bloc sau condominii:

 1. Sa intretina in stare de buna functionare imobilul si bunurile care exista in dotare;
  sa se asigure ca primeste, pastreaza si elibereaza obiecte de inventar in gestiune, se ocupa de aprovizionarea si dotarea imobilului privind lista de investitii;
 2. Sa propuna investitii privind intretinerea sau dezvoltarea imobilului si sa conduca activitatile de intretinere ale acestuia;
 3. Sa se asigure de corectitudinea prestarii de servicii de curatenie, paza si intretinere asociatie imobil proprietari;
 4. Sa se asigure ca, in caz de defectiuni ale sistemelor/retelelor din imobil, anunta echipele de instalatori si verifica munca acestora;
 5. Sa se asigure ca urmareste respectarea normelor de conduita civilizata si a regulamentului imobilului;
 6. Sa redacteze materialele cu caracter informativ si sa le afiseze la avizierul imobilului;

Partea a doua de atributii administrator asociatie proprietari 

 1. Una dintre cele mai importante atributii administrator asociatie proprietari este sa se asigure ca urmareste inregistrarea corecta a cheltuielilor de regie a imobilului;
 2. Sa fie cinstit, disciplinat si comunicativ dand dovada in toate situatiile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
  Sa respecte, desigur, regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
 3. Sa acorde ajutor oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
 4. Sa se asigure ca pregateste documentatia de plata a cheltuielilor de regie proportional cu spatiile ocupate;
 5. Gestioneaza fondul de rulment si fondul de reparatii constituite la dispozitia asociatiei de proprietari, precum si alte fonduri constituite la nivel asociatie;
 6. Calculeaza, intocmeste, arata spre verificare cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobarii comitetului executiv. Apoi expune la avizier lista lunara a cheltuielilor de intretinere, intocmita conform reglementarilor in vigoare. Tot la avizier se expun si veniturile obtinute din folosirea partii comune. Aceasta afisare se face de catre administrator asociatie bloc in termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii.

Una dintre principalele atributii administrator asociatie proprietari bloc este comunicarea cu locatarii, dar si transparenta.

Administratorul va indeplini orice alte atributii stabilite in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari in conformitate cu legea.

Un administrator trebuie sa fie atestat de catre primar. Acesta poate avea in acelasi timp si functiile de contabil si casier.

Administrare asociatie proprietari

In calitate de contabil, “are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor”.

Atributii administratori asociatie bloc in calitate de casier

In calitate de casier, administratorul de bloc “raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor”.

Atributii cenzor asociatie proprietari bloc:

Obiectivul general al unui cenzor asociatie proprietari bloc este aigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor financiare ale asociatiei de proprietari.

Atributii permanente ale cenzorului in asociatie:

 1. verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
 2. verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
 3. verifica gestiunea financiar-contabila;
 4. cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii si asupra gestiunii asociatiei de proprietari. Acesta trebuie sa propuna si masuri.

Atributii comisie de cenzori

Membrii asociatiei de proprietari pot alege dintre ei sau din afara asociatiei o comisie de cenzori care va verifica situatia financiara si contabilitatea. Aceasta comisie cenzori  va consilia asociatia proprietari bloc in ceea ce priveste problemele financiare si statutare.

Numarul membrilor comisiei de cenzori nu poate fi mai mic de trei. Durata mandatului acestora se stabileste la adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari.

Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din comitetul executiv. Acestia tebuie sa aiba cunostinte economice, financiare si juridice. Comisia de cenzori isi va alege, dintre membrii, un presedinte.

Atributiile Comisiei de cenzori sunt:

– verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale;
– verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
– stabileste registrele asociatiei, necesare desfasurarii unui bun management financiar;
– intocmeste, pe baza verificarilor efectuate, si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari. Comisia de cenzori propune anual descarcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigura managementul cladirii;
– Recomanda comitetului executiv sesizarea instantelor de urmarire penala atunci cand constata savarsirea unor infractiuni financiar-contabile;
– Daca managementul financiar este asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitatile de exercitare a acestuia.

Atributii presedinte asociatie de bloc

Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor este cea care ne arata ce atributii are un presedinte de bloc.

Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia.

Presedintele asociatiei nu are putere de decizie si nici sarcini de executie. Rolul lui este de reprezentare. Puterea decizionala ramane in sarcina adunarii.

Asociatia de proprietari, prin presedintele de bloc, are dreptul de a actiona in instanta proprietarul care nu si-a achitat intretinerea mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afisarea listei si care sunt mai mari decat salariul minim.

O atributie importanta a presedintelui de bloc este de a scrie in cartea de imobil si de a pastra la zi cartea tehnica a constructiei si a celorlalte documente ale asociatiei.

Va recomandam sa cititi si despre plata facturii la volum a gunoiului.